Meertalig klokkenluiden oplossen met zowel automatische als handmatige vertalingen

Hoe werken klokkenluidersrapporten als het om verschillende talen gaat? Gelukkig zijn machinevertalingen er om te helpen, maar we mogen menselijke vertalingen niet vergeten. Ontdek hoe beide meertalige klokkenluiders in de huidige tijd oplossen.

Arun Yadava
February 15, 2024
5 min read

In de huidige wereldwijde zakelijke omgeving is het aanpakken van meertalige uitdagingen op het gebied van klokkenluiders niet alleen een gemak, maar ook een noodzaak. De klokkenluiders richtlijn van de EU onderstreept de noodzaak om communicatie in de moedertaal van een melder mogelijk te maken. Dit legt de nadruk op de cruciale rol die taalondersteuning speelt binnen klokkenluiders oplossingen.

Met dit in gedachten, hoe werken taalondersteunende functies eigenlijk in dergelijke oplossingen? En hoe kunnen machine learning en professionele menselijke vertalingen zowel verslaggevers als organisaties ten goede komen? Blijf lezen om erachter te komen.

Automatische vertaling van rapporten: hoe het werkt en waarom het nuttig is

Automatische vertaling stroomlijnt het klokkenluider proces, waardoor de toegankelijkheid en snelheid van de behandeling van meldingen aanzienlijk wordt verbeterd. Daarom kunnen automatische vertalingen nuttig zijn bij klokkenluiders:

1. Snelheid toevoegen aan vertalingen

Machinevertalingen zijn sneller, waardoor de tijd die nodig is om een rapport te behandelen aanzienlijk wordt verkort. Menselijke vertalingen duren langer, maar ze zijn beschikbaar voor die gevallen waarin een machine mogelijk niet de nuances van een taal vastlegt.

De snelle doorlooptijd van machinevertalingen komt tegemoet aan de onmiddellijke behoeften van het indienen van een rapport, waardoor een snelle eerste reactie wordt vergemakkelijkt. Dit kan cruciaal zijn voor urgente kwesties, waarbij zelfs een vertraging van een dag aanzienlijke gevolgen kan hebben.

2. De kwaliteit van vertalingen verbeteren

De evolutie van machine learning in vertaling heeft de kwaliteit en snelheid van de verwerking van rapporten aanzienlijk verhoogd. Het voordeel van ML-vertalingen is tegenwoordig dat ze vaak beter zijn dan wat traditioneel van menselijke vertalingen werd verwacht.

Deze verbeteringen betekenen dat rapporten kunnen worden vertaald met een hoge mate van nauwkeurigheid, en cruciaal, met een snelheid die handmatige vertalingen niet kunnen evenaren.

3. Zorgt voor privacy en compliance

Een belangrijk aandachtspunt bij klokkenluiders is het waarborgen van de vertrouwelijkheid en integriteit van rapporten tijdens de vertaling.

De klokkenluiderssoftware van SpeakUp zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle vertalingen worden uitgevoerd binnen een sterk kader van beveiligings- en nalevingsmaatregelen.

Het Speakup-platform voldoet aan de hoogste normen voor gegevensprivacy en informatiebeveiliging, in overeenstemming met ISO-certificeringen en GDPR-vereisten om de integriteit van gevoelige informatie te behouden — en dekt zelfs garanties voor menselijke vertalingen, die de meeste klokkenluiderssoftware nog niet biedt.

Kunnen machinevertalingen bewijzen leveren in juridische situaties?

Kortom, machinevertalingen kunnen tot op zekere hoogte als bewijs dienen in juridische situaties (houd er rekening mee dat regels en voorschriften in verschillende landen kunnen verschillen).

De noodzaak en omvang van het gebruik van vertalingen hangen af van de taal van het document, de specifieke vereisten van de zaak en de discretionaire bevoegdheid van de rechter.

In Nederland staat de Hoge Raad de rechter bijvoorbeeld toe om een (beëdigde) vertaling aan te vragen als de rechter dit noodzakelijk of wenselijk acht voor de beoordeling van de zaak en de belangen van de andere partij.

Een blik op SpeakUp: hoe wij omgaan met vertalingen

SpeakUp biedt de keuze voor zowel machinevertalingen als menselijke vertalingen. Bij SpeakUp zijn we niet afhankelijk van gesprek afhandelaars of tolken in realtime — we brengen berichten precies over zoals ze zijn, woord voor woord, waardoor er geen extra, complexe interpretatie lagen meer nodig zijn.

In plaats van louter samenvattingen aan te bieden die tot informatieverlies kunnen leiden, leveren wij zowel de originele tekst als de vertaling ervan. Dit zorgt voor volledige transparantie en maakt een eenvoudige beoordeling van de vertaling mogelijk.

Als het op vertrouwelijkheid aankomt, worden de vertalingen van SpeakUp ondersteund door robuuste privacy- en beveiligingsnormen. Dit omvat een unieke verzekeringsdekking voor menselijke vertalers, een functie waarmee SpeakUp zich onderscheidt in de markt voor klokkenluiders oplossingen.

Verder, SpeakUp's Privacy- en beveiligingssysteem wordt elk kwartaal gecontroleerd op basis van ISAE3000 Type II, inclusief menselijke vertalingen.

"Met SpeakUp kunnen klanten verzekerd zijn van de vertrouwelijkheid en naleving van hun klokkenluidersprocessen, ongeacht de taal van het rapport” - Arun Yadava, CTO bij SpeakUp

Table of contents

Subscribe to newsletter
By subscribing you agree to with our Privacy Policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Share
Subscribe to newsletter
By subscribing you agree to with our Privacy Policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Share

Get the whistleblowing tools you need for compliant case management

Interested in experiencing how SpeakUp handles multilingual whistleblowing?

We’ve turned 20 years of experience with whistleblowing compliance into advanced software tools. Use these to make your whistleblowing workflows simple and efficient.

App, web and phone reporting
ML & manual translation
75+ languages supported