De toekomst van de klokkenluiderswet- en regelgeving: Wat te verwachten in 2024?

De wet- en regelgeving voor klokkenluiders verandert; waar moet je in 2024 op letten? Meer informatie vind je in dit blog.

February 1, 2024
5 min read

Klokkenluidersregelingen veranderen en het is cruciaal voor organisaties om bij te blijven. We spraken met Maurice Canisius, CEO van SpeakUp, over de nieuwe wet- en regelgeving die van invloed is op klokkenluiden.

Maurice Canisius behaalde zijn PhD en LLM in ondernemingsrecht aan de Universiteit Maastricht en heeft uitgebreide ervaring als bedrijfsjurist en is specialist op het gebied van bestuur, risico's en naleving.

Hier volgen inzichten in de toekomst van wet- en regelgeving op het gebied van klokkenluiden vanuit een juridisch perspectief.

Wat is er nieuw in de wet- en regelgeving over klokkenluiden?

In 2024 liggen er belangrijke veranderingen in de klokkenluiderswetgeving in het verschiet. Met de komst van de EU-klokkenluidersrichtlijn en andere wereldwijde juridische transformaties, worden de regelgevende kaders intensiever. De komende wetten zullen belangrijke veranderingen met zich meebrengen voor klokkenluiders.

Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)

Bijvoorbeeld, de wet Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG), ook bekend als de klokkenluidersbeschermingswet in Duitsland, is op 2 juli 2023 van kracht gegaan.

Bedrijven met 50 of meer werknemers moeten klokkenluiderssystemen hebben opgezet binnen een overgangsperiode tot 17 december 2023. De HinSchG wil transparantie aanmoedigen en personen die wangedrag melden, beschermen tegen vergelding.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zal grote bedrijven verplichten om duurzaamheidskwesties te melden, inclusief de negatieve effecten ervan en de acties die zijn ondernomen om deze te beperken.

Bedrijven zijn ook verplicht om klachten die in het kader van deze richtlijn zijn ingediend openbaar te maken, waardoor het absoluut noodzakelijk is dat er effectieve klokkenluidersregelingen zijn.

NIS2-richtlijn

Bovendien zal de NIS2-richtlijn de cyberbeveiliging in de hele EU verbeteren door strengere eisen voor het melden van incidenten en beveiligingsmaatregelen in te voeren die bedrijven moeten implementeren.

Deze richtlijn schrijft voor dat entiteiten incidenten binnen 24 uur moeten melden aan de toezichthoudende autoriteit. Dit zou van invloed kunnen zijn op klokkenluiders, wat mogelijk leidt tot meer zekerheid en meer meldingen.

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

Grote bedrijven in Duitsland, met meer dan 1000 werknemers, moeten zich ook houden aan de Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG).

Door deze ontwikkelingen is er meer aandacht voor transparantie in de toeleveringsketen en gegevensbeveiliging, ter voorbereiding op de AI-verordening van de EU die in 2025 van kracht wordt.

Waarom jij zaken niet ingewikkelder zou moeten maken voor klokkenluiders

Als we het hebben over klokkenluidersmechanismen, kan het uiteindelijk complex zijn; het heeft invloed op arbeidswetgeving, cyberbeveiliging, anti-omkopingswetgeving, enz.

Te ingewikkelde dingen kunnen klokkenluiders afschrikken, wat in wezen niemand helpt. Hoewel het absoluut noodzakelijk is om te voldoen aan een toenemend aantal regels, is het net zo belangrijk om de eenvoud en gebruiksvriendelijkheid te behouden.

Daarom is er een gestroomlijnde aanpak nodig die de intentie van de klokkenluider respecteert en het meldproces vereenvoudigt.

Advies: Hoe jij je kuntnavigeren door de toekomstige wet- en regelgeving op het gebied van klokkenluiden?

Uiteindelijk moet jij je afvragen of een klokkenluidersregeling met veel wettelijke vereisten praktisch is als het mensen afschrikt om er gebruik van te maken.

Zo'n systeem kan volledig in overeenstemming zijn met de voorschriften maar als het een doolhof is, wordt het misschien nooit gebruikt voor het melden van wangedrag. Dit kan op zijn beurt de reden zijn waarom het de reputatie van de organisatie schaadt en juridische gevolgen heeft.

Het alternatief is om te streven naar een evenwichtig systeem dat voldoet aan de wettelijke normen maar intuïtief in gebruik is. Naar onze mening is een systeem dat mensen kunnen en willen gebruiken de beste keuze.

"Klokkenluiden wordt vaak gezien als een laatste redmiddel waarbij de media betrokken zijn, maar wij geloven dat het zou moeten gaan om werknemers in staat te stellen hun zorgen binnen hun eigen organisatie te uiten. Op die manier willen we het individu ondersteunen en de organisatie beschermen, zodat er een situatie ontstaat waarin iedereen bij wint. SpeakUp heeft als doel om te voorkomen dat mensen de behoefte voelen om klokkenluider te worden in de traditionele zin; we willen dat ze zich veilig voelen om zich intern uit te spreken." Maurice Canisius, CEO SpeakUp

Een cultuur opbouwen waarin je uitspreken de norm is

In de snel veranderende digitale wereld van vandaag, waarin krantenkoppen over wangedrag van organisaties snel het nieuws domineren, is het creëren van een sterke ethische cultuur cruciaal.

En dit begint wanneer mensen het vertrouwen hebben in hun organisaties dat er geen vergelding zal zijn als ze zich uitspreken.

SpeakUp biedt de hulpmiddelen die jij nodig hebt om de drempel voor het melden van wangedrag te verlagen en daarmee kan voorkomen dat het nodig is om naar buiten te treden, waardoor personen en de goede naam van de organisatie worden beschermd.

Met twee decennia ervaring in het oplossen van het klokkenluidersdilemma, legt SpeakUp zich toe op het helpen van organisaties om transparanter te worden en een echte 'uitspreekcultuur' te creëren.

Het gaat niet alleen om het volgen van regels, maar ook om het veiliger en makkelijker maken om bezorgdheid te uiten voordat het te laat is.

Table of contents

Subscribe to newsletter
By subscribing you agree to with our Privacy Policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Share
Subscribe to newsletter
By subscribing you agree to with our Privacy Policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Share

Get the whistleblowing tools you need for compliant case management

Wilt u meer weten over de toekomst van klokkenluiden? Boek vandaag nog een gratis gesprek met één van onze SpeakUp-adviseurs!

We’ve turned 20 years of experience with whistleblowing compliance into advanced software tools. Use these to make your whistleblowing workflows simple and efficient.

App, web and phone reporting
ML & manual translation
75+ languages supported